پاپ آپ

  • سازه پاپ آپ بصورت پازل (تکه ای)چاپ می‌شود یعنی 5 یا 6 تکه بصورت عمودی کنار هم یک تصویر را تشکیل می‌دهد.
  • متریال مناسب چاپ پاپ آپ معمولا پلات و لمینت می‌باشد.
  • پاپ آپ ایرانی 3×3 از کنار هم قرار گرفتن 5 تکه 232×72 تشکیل می‌شود.
  • پاپ آپ خارجی 3×4 از کنار هم قرار گرفتن 6 تکه 227×70 تشکیل می‌شود.
  • پاپ آپ خارجی 3×3 از کنار هم قرار گرفتن 5 تکه 227×70 تشکیل می‌شود.
  • در هنگام طراحی در نظر داشته باشید که فونت یا قسمت خاصی از تصویر بین 2 تکه قرار نگیرد.