66961051-2 | 66417106

1-  رزولوشن  و فایل مناسب برای چاپ بنر ؟

 رزولوشن نسب به سایز  نسبت عکس دارد  یعنی هر چه کار بزرگتر رزولوشن پایین تر ولی با ابعاد واقعی کاربه عنوان مسال برای یک فایل 90-200 رزولوشن 100تا 150 کافیست و برای یک کار 200-300 سانت رزولوشن 100 کافیست یا برای یک کار 300-400 روزلوشن 72 کافیست به شرط آنکه ابعاد واقعی و از ابتدا با ابعاد واقعی طراحی شده باشد.

2-  آیا چاپ بنر برای دید نزدیک مناسب است؟

 خیر زیرا نوع چاپ دستگاههای  بنر بطوری می باشد که حداقل فاصله دید 2 تا 3 متر مناسب است.

3-  آیا چاپ های پلات ضد آب می باشد؟

 خیر به دلیل سیستم جوهر افشان و جوهر های پایه آب چاپ های پلات همه در مقابل آب صدمه می بینند.

4- آیا لمینت کیفیت کار را بالا می برد؟

 خیر لمینت فقط یک پوشش جهت محافظت از کار می باشد.

5- تفاوت فلکس با بنر ؟

 بنر مناسب برای بیلبورد ها و فلکس دارای جنس ضخیم تر که قابلیت عبور بنر را دارا می باشد و برای تابلو مراکز فروش مناسب می باشد.

دی ان ان evoq