66961051-2 | 66417106
کارت ویزیت
کارت ویزیت دیجیتال
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن
  • مناسب برای کارت ویزیت تعداد محدود
  • داری تنوع جنس شامل:
  • کارت لمینت مات یا براق 1رو هر 100 عدد 22000 تومان
  • کارت لمینت مات یا براق 2رو هر 100 عدد 27000 تومان
  • کارت  کتان 1رو هر 100 عدد 12000 تومان
  • کارت کتان 2رو هر 100 عدد 20000 تومان
  • کارت گلاسه 1رو هر 100 عدد 10000 تومان
  • کارت گلاسه 2رو هر 100 عدد 17000 تومان
  • کارت نقره ای و طلایی 1 رو هر 100 عدد 17000 تومان
  • کارت نقره ای و طلایی 2 رو هر 100 عدد 27000 تومان

1/سایز استاندارد برای کارت ویزیت 5*9 /5.5*9/ 5.5*8.5 می باشد.

2/از هر طرف کارت 0.5cm حاشیه اطمینان در نظر بگیرید.

3/ در طراحی کارت های 2 رو از کادر استفاده نکنید.

4/برای طراحی  کارت لمینت از رنگ های تیره استفاده نشود.

5/ قابلیت دورگرد کردن کارت با در نظر گرفتن 1 سانت حاشیه اطمینان امکان پذیر است.

دی ان ان evoq