66961051-2 | 66417106
تقویم
چاپ تقویم
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن
  • چاپ تقویم دیواری و رومیزی
  • مناسب برای نمونه گیری و کارهای فانتزی تعداد کم
  • قیمت به صورت محاسبه ای

1/چاپ فانتزی که بیشتر برای تبلیغات سال نو مورد استفاده قرار میگیرد.

2/ تقویم های تعداد کم برای عکس های خانوادگی و شرکت ها امکان پذیر است.

3/سیمی دوبل و پایه برای تقویم موجود می باشد.

4/ تقویم رومیزی سایز A5 و تقویم دیواری تا سایز A3 قابل چاپ است.

دی ان ان evoq