66961051-2 | 66417106
کتاب دیجیتال
چاپ کتابهای دیجیتال
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن
  • مناسب برای چاپ کتاب تعداد محدود و نمونه گیری کتاب قبل از چاپ افست
  • قابلیت چاپ در سایز های استاندارد
  • امکان صحافی چسب گرم،منگه و سیمی

1/فایل ارائه شده برای چاپ حتما با فرمت pdf باشد.

2/برای فایل جلد عطف به اندازه مناسب در نظر گرفته و به صورت جداگانه ارائه شود.

3/برای جلوگیری از بین رفتن شماره صفحات 1cm حاشیه اطمینان در نظر بگیرید.

4/در هنگام طراحی دقت شود شماره صفحات سمت بیرونی کتابچه قرار گیرد.

5/نوع صفحه بندی برای صحافی چسب گرم و منگنه متفاوت است.

6/ برای صحافی منگنه فایل را به صورت صفحه بندی بوکلت آماده شود.

 

دی ان ان evoq