66961051-2 | 66417106
مجله،دیجیتال
چاپ مجله های دیجیتال
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن
  • مناسب برای چاپ مجله تعداد محدود و نمونه گیری قبل از چاپ افست
  • قابلیت چاپ در سایز های استاندارد
  • امکان صحافی منگه ساده و لوپ
  • امکان چاپ از 1 عدد تا 1000 عدد به صورت دیجیتال
  • قیمت به صورت محاسبه ای و توافقی

1/فایل ارائه شده برای چاپ حتما با فرمت pdf باشد.

2/برای جلوگیری از بین رفتن شماره صفحات 1cm حاشیه اطمینان در نظر بگیرید.

3/در هنگام طراحی دقت شود شماره صفحات سمت بیرونی مجله قرار گیرد.

4/ برای صحافی منگنه فایل را به صورت صفحه بندی بوکلت آماده شود.

5/تعداد صفحات مناسب برای مجله حداکثر 15 برگ است در غیر اینصورت فرم نهایی کامل بسته نمیشود.

 

دی ان ان evoq