66961051-2 | 66417106
بروشور
بروشور
تولید کننده: چاپ مدرن
  • مناسب برای چاپ بروشور در تعداد محدود
  • قابلیت چاپ در سایز های استاندارد و خط تاهای مختلف
  • امکان چاپ از 1 عدد تا 1000 عدد به صورت دیجیتال
  • چاپ بروشور 2رو رنگی 3 لت 2 خط تا که بیشترین کاربرد را دارد 1400-1000 تومان
  • قیمت به صورت محاسبه ای و توافقی

1/فایل برای چاپ  با مود رنگی CMYK و DPI  300 طراحی شود.

2/برای جلوگیری از بین رفتن شماره صفحات 1cm حاشیه اطمینان در نظر بگیرید.

3/در هنگام طراحی دقت شود اندازه تمامی لت ها برابر باشد.

 

 

 

دی ان ان evoq