66961051-2 | 66417106
 کتد
کاغذ کتد
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن
  •   مناسب برای تبلیغات فضای داخل و پوستر
  •   قابلیت چاپ تا عرض های 100cm/ و طول آزاد
  •   قیمت هر متر مریع 15000 تومان
  •   قیمت برای سفارش در متراژ بالا توافقی

1/ پر مصرفترین متریال برای چاپ فضای داخلی (پوستر، کارهای دانشجویی، نمونه گیری بسته بندیها و .....)می باشد.

2/ در گرماژهای مختلف 100 و 120 و 180 (180 پر مصرفترین) قابل ارائه است.

3/ لطفا فایلهابا CMYK و DPI 300 طراحی شود.

4 / برای به صرفه شدن از لحاظ قیمت کارهای کوچکتر از یک متر را کنار هم چیدمان کنید.

5/ طریقه محاسبه متر طول می باشد.

کاغذ کتد 150,000 ریال
کاغذ کتد متراژ بالا 120,000 ریال
دی ان ان evoq