66961051-2 | 66417106
پاپ آپ
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن و سازه ایرانی/واردتی
  • پاپ آپ
  • سازه ایرانی 3*4/ قیمت 950000 تومان/سایز چاپ232-432
  • سازه ایرانی 3*3/ قیمت 850000 تومان/سایز چاپ 232-360
  • سازه خارجی 3*4/ قیمت 1450000 تومان/سایز چاپ228-420
  • سازه خارجی 3*3/ قیمت 1350000 تومان/سایز چاپ 228-350

1/سازه پاپ آپ بصورت پازل (تکه ای)چاپ می شود یعنی 5 یا 6 تکه بصورت عمودی کنار هم یک تصویر را تشکیل می دهد.

2/متریال مناسب چاپ پاپ آپ معمولا پلات و لمینت می باشد.

3 /پاپ آپ ایرانی 3*4 از کنار هم قرار گرفتن 6 تکه 232*72 تشکیل می شود.

4//پاپ آپ ایرانی 3*3 از کنار هم قرار گرفتن 5 تکه 232*72 تشکیل می شود.

5//پاپ آپ خارجی 3*4 از کنار هم قرار گرفتن 6 تکه 227*70 تشکیل می شود.

6//پاپ آپ خارجی 3*3 از کنار هم قرار گرفتن 5 تکه 227*70 تشکیل می شود.

6/در هنگام طراحی در نظر داشته باشید که فونت یا قسمت خاصی از تصویر بین 2 تکه قرار نگیرد.

7/ اگر برای نصب سازه به نصاب احتیاج دارید در هنگام سفارش اعلام فرمایید.

 

 

پاپ آپ ایرانی 4*3 9,500,000 ریال
پاپ آپ خارجی 4*3 14,500,000 ریال
پاپ آپ ایرانی 3*3 8,500,000 ریال
پاپ آپ خارجی 3*3 13,500,000 ریال
دی ان ان evoq