66961051-2 | 66417106
اسپیس فریم
اسپیس فریم
تولید کننده: چاپ در دیجیتال مدرن و سازه ایرانی
  • اسپس فریم
  • قیمت برای فروش متر طول 16000 تومان
  • قیمت اجاره تماس با کارشناس و توافقی

1/ قبل از سفارش بنر از اندازه اسپیس اطلاع پیدا کنید.

2/برای نصب اسپیس 2 روز کاری در نظر بگیرید.

3/سازه اسپیس برای برگزاری جشنواره ها و مراسها در فضای  باز یا بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

دی ان ان evoq