66961051-2 | 66417106
برش
برش
تولید کننده: خدمات تکمیلی در چاپ دیجیتال مدرن
  • از مجموعه خدمات تکمیلی پس از چاپ
  • هزینه برش از 3000 تومان

1/امکان برش انواع  کارت ویزیت ، کارت دعوت ، کتاب و.... وجود دارد.

2/ از مهمترین ابزار برای خدمات چاپ دیجیتال دستگاه برش است.

3/ دهنه ورودی برش دستگاه 55 سانت می باشد.

دی ان ان evoq