66961051-2 | 66417106
خط تا
خط تا
تولید کننده: خدمات تکمیلی در چاپ دیجیتال مدرن
  • از مجموعه خدمات تکمیلی پس از چاپ
  • جهت تکمیل چاپ بروشور،کاتالوگ،کارت دعوت،مجله و...
  • هزینه پایه 7000 تومان

1/ چاپ مدرن دارای یکی از پیشرفته ترین دستگاهها خط تا با توان 6000 خط تا در ساعت می باشد.

2/ قابلیت خط تا  20 عدد در یک صفحه وجود دارد.

3/امکان خط تا فقط در یک راستا امکان پذیر است.

4/ ورودی خط تا حداقل سایز A4 می باشد.

دی ان ان evoq