66961051-2 | 66417106
صحافی،منگنه
صحافی منگنه
تولید کننده: خدمات تکمیلی در چاپ دیجیتال مدرن
  • از مجموعه خدمات تکمیلی پس از چاپ
  • جهت تکمیل چاپ مجلات،کاتالوگ و...
  • هزینه صحافی منگنه ساده 1500 تومان
  • هزینه صحافی منگنه لوپ 2500 تومان

1/ این نوع صحافی برای مجلات که تعداد برگ آنها زیر 10 برگ باشد مناسب است.

2/منگنه در دو مدل ساده و لوپ(حلقه ای) موجود است.

 

دی ان ان evoq