66961051-2 | 66417106
کارت ویزیت
دور گرد کارت ویزیت
تولید کننده: خدمات تکمیلی در چاپ دیجیتال مدرن
  • از مجموعه خدمات تکمیلی پس از چاپ
  • جهت تکمیل چاپ کارت ویزیت لمینت
  • هزینه دور گرد 4000 تومان

1/ برای دور گرد کردن کارت بهتر است اندازه کارت خود را 5.5 در 10 سانت در نظر بگیرید.

2/ برای جلوگیری از بین رفتن فونت ها 5 میلیمتر حاشیه اطمینان در نظر بگیرید.

دی ان ان evoq