آدرس : چهار راه ولیعصر به سمت انقلاب - خیابان برادران مظفر شمالی - کوچه نیکویی - پلاک 6

تلفن : 66961051 - 66961052

فکس : 66412943

موبایل : 09121838559

ایمیل : Dgmodern@gmail.com , mehradmodern@yahoo.com

شماره کارت بانک ملت : 6104337979839907 بانک ملت به نام حمید عنبرستانی

شماره کارت بانک سامان : 6219861008691916 بانک سامان به نام حمید عنبرستانی

شماره حساب ملت: 18124744 حساب جام بانک ملت به نام حمید عنبرستانی