چاپ با دستگاه موتو

دستگاه موتو نسبت به دو دستگاه اکوسالونت و بنر کیفیت و هزینه‌ی بالاتری در چاپ فضای خارجی دارد. از دستگاه موتو برای چاپ طرح‌هایی با رنگ‌های خاص مانند طوسی و همچنین نوشته‌های خیلی ریز استفاده می‌شود. وینیل شیشه‌ای در چاپ مدرن بیشتر با دستگاه موتو چاپ می‌شود. در چاپ مدرن با دستگاه موتو حداکثر تا عرض 150 سانتی‌متر می‌توان چاپ کرد.