خدمات صحافی

در چاپ دیجیتال مدرن برای راحتی مشتریان گرامی خدمات صحافی متفاوتی در کنار خدمات چاپ در نظر گرفته شده‌است. در محصولات دیجیتال نیازی به سفارش مجدد خدمات صحافی نیست و این بخش تنها جهت آشنایی شما عزیزان با خدمات صحافی چاپ مدرن می‌باشد و در حال حاضر امکان سفارش فقط صحافی (چاپ توسط مشتری انجام شده باشد) به صورت آنلاین وجود ندارد. استفاده از خدمات صحافی چاپ دیجیتال مدرن تنها به صورت حضوری امکان پذیر می‌باشد.