پوستر

پوستر‌ها عموما برای اطلاع‌رسانی و یا تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چاپ دیجیتال مدرن پوستر تا اندازه  40 × 30 روی گلاسه و بزرگ‌تر از آن رو کتد 180 گرم و 140 گرم چاپ می‌شود. در چاپ پوستر هیچ گونه محدودیت رنگی وجود ندارد.