چاپ فضای خارجی

از دستگاه اکوسالونت بیشتر برای چاپ وینیل، مش، کاغذ دیواری، بک لایت، سولیت، بوم مصنوعی، بوم طبیعی و در مواقعی که طرح بنر یا فلکس رنگ خاص و یا نوشته‌های نسبتا ریز دارد استفاده می‌شود. در چاپ مدرن با دستگاه اکوسالونت حداکثر تا عرض 150 سانتی‌متر می‌توان چاپ کرد.