چاپ با دستگاه بنر

از دستگاه بنر بیشتر برای چاپ بنر و فلکس استفاده می‌شود. از دستگاه بنر برای چاپ وینیل، سولیت و مش خیلی کم استفاده می‌شود. در چاپ مدرن با دستگاه بنر حداکثر تا عرض 320 سانتی‌متر می‌توان چاپ کرد.