لیــــبل

لیبل،  یک کاغذ پشت چسبدار است که فقط یک روی آن برای چاپ استفاده می‌شود، در چاپ دیجیتال مدرن این کاغذ در دو نوع لیبل شیشه‌ای (برچسب ترنسپرنت) و لیبل سفید موجود است. از لیبل برای برچسب روی بسته‌های محصولات و... استفاده می‌شود.