کاتالوگ و دفترچه

کاتالوگ مجموعه گردآوری شده از توضیحات محصول و یا خدمات شرکت می‌باشد که می‌تواند به صورت تک برگی، دوبرگی و چند برگی باشد. در چاپ دیجیتال مدرن برای کاتالوگ‌های چند برگه‌ای با توجه به نیاز مشتری و همچنین تعداد برگ‌های کاتالوگ صحافی‌های متفاوتی را در نظر گرفته تا مشتریان گرامی بتوانند به راحتی کاتالوگ خود را سفارش دهند.

در نظر داشته باشید با توجه به تعداد متفاوت برگه‌های کاتالوگ، اگر سفارش خود را نمی‌توانید در این بخش ثبت نمایید، می‌توانید از بخش سفارشات غیراستاندارد دیجیتال سفارش خود را ثبت نمایید.